Strona Główna  |  Materiały do pobrania |  Mapa strony |  Kontakt

Podsumowanie warsztatów literackich...

Spotkanie autorskie Żuromin

27-28.04.2012  |  Żuromin, Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, biblioteka-zuromin.pl

Zapowiedzi

18 listopada 2011 r. biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie i warsztaty pisarskie z Agnieszką Lis - pianistką, dziennikarką, zawodowo bizneswoman a obecnie pisarką. Kolejne warsztaty odbyły się 24 i 25 lutego 2012 r.. Dziś mamy zaszczyt zaprosić Was na trzecie już dwudniowe spotkanie z literaturą i warsztatem pisarza. Przewidywany termin: 27 i 28 kwietnia 2012 roku (piątek i sobota).

Jak dotąd uczyliście się poszukiwać inspiracji literackich, wykonywaliście ćwiczenia rozwijające Waszą kreatywność, odkrywaliście piękno i mistrzostwo poezji K. I. Gałczyńskiego oraz ćwiczyliście tworzenie trójwymiarowych postaci na potrzeby powieści. Na Wasze specjalne życzenie omówione zostały realia rynku wydawniczego w Polsce i sposoby postępowania – krok po kroku od momentu napisania powieści aż do jej wydania w postaci książki.

Przypominamy o zadanej „pracy domowej”, którą będziemy omawiać w piątek, koniecznie wydrukujcie swoje prace !!

Ponadto program warsztatów przewiduje następujące bloki tematyczne:

 • jak skracać? jak odejmować słowa? (dyscyplina słowna, korekta),
 • opis a narracja (różnice), używanie zmysłów, szukanie odpowiednich słów,
 • etyka dziennikarska.

Z A P R A S Z A M Y !!!
/-/ R. Kwiatkowska – dyr. P-MBP w Żurominie

Więcej

Warsztaty literackie ... kontynuujemy

U W A G A !! U W A G A !!
Żuromińscy Literaci ... zapraszamy na kolejne warsztaty pisarskie z Agnieszką Lis. Termin: 27 i 28 kwietnia 2012 r.. (piątek od godz.15:00, sobota: od godz.9:00). Miejsce: czytelnia w Bibliotece Publicznej. Pamiętajcie o zadanej „pracy domowej” - koniecznie w wersji papierowej !!
Serdecznie zapraszamy!!

Więcej na Facebooku


Relacja

Szanowni!

Bardzo dziękuję za możliwość kolejnego spotkania z Wami na warsztatach literackich 27 i 28 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Żurominie.

Dzięki uprzejmości całego personelu Biblioteki mogliśmy w spokoju dyskutować o pisarskich meandrach.

Krótko podsumuję nasze warsztaty:
 1. Zajęliśmy się analizą gotowego tekstu przygotowanego przez jednego z uczestników. Właściwie rozebraliśmy tekst na poszczególne zdania, dyskutując czasem nad właściwym (właściwszym) użyciem pojedynczych słów.
 2. Wzięliśmy na warsztat fabułę oraz opis. Dyskutowaliśmy o tym co to jest opis, co to jest fabuła, i jak je tworzyć. Pisaliście historię (fabułę) na zadany temat.
 3. Tworzyliśmy konspekt do napisanych przez Was prac. Jako ćwiczenie dla Was, do wykonania już po warsztatach, w domowej ciszy uzgodniliśmy, że przygotujecie konspekt swojej ulubionej powieści.
 4. Pracowaliśmy nad skracaniem prac, zgodnie z zasadą W. Strunka "Omijaj niepotrzebne słowa".
 5. Pisaliście opis z utrzymaniem szczególnej dyscypliny słownej bez przymiotników i przysłówków.
 6. Dyskutowaliśmy także nad etyką dziennikarską. Kto to jest dziennikarz, co musi, czego mu nie wolno? Co powinien?
 7. Dostaliście podstawowe dokumenty dotyczące etyki mediów.
 8. Ogłosiliśmy konkurs na opowiadanie
Myślę, że wszyscy dostaliśmy od siebie sporą dawkę pozytywnej energii. Niech towarzyszy nam wszystkim w codziennej pisarskiej pracy!
Na Waszą prośbę Pani Regina wstępnie wyraziła zgodę na warsztaty dziennikarskie, które mają odbyć się w październiku. Datę i szczegóły potwierdzimy w późniejszym terminie, dziś jednak mogę już powiedzieć, że cieszę się na kolejne spotkanie z Wami!

Z pisarskim pozdrowieniem / Agnieszka Lis

Fotorelacja