Strona Główna  |  Materiały do pobrania |  Mapa strony |  Kontakt

Warsztaty Kreatywnego Pisania UTW

4 grudnia 2013  |  Stara Iwiczna

Tym razem, po przypomnieniu sobie poprzednio poruszanych tematów, skupiliśmy się na twórczości poetyckiej. Każdy z uczestników kreatywnie przebudował jeden z wierszy Wisławy Szymborskiej. Powstały prace niezwykle różnorodne, piękne, a nawet – nie bójmy się użyć tego słowa – wzruszające. Jak bowiem inaczej określić zdanie wypowiedziane przez jedną z uczestniczek, skierowane do Jej męża: „Jesteśmy razem pięćdziesiąt lat, a ja nie wiedziałam, że jesteś poetą?”
Pozostaliśmy wśród idei propagowanych przez naszą Noblistkę i tego przedpołudnia tworzyliśmy także lepieje, altruiki i odwódki. Powstały wierszyki tak zabawne, że zostały zebrane, wydrukowane i ofiarowane jako nagrody na zakończenie roku akademickiego UTW.